Archieven zoeken

Archief

Archief van het civiele huis van Lodewijk Napoleon (1806-1810)

Periode: 1806 tot 1810
Vindplaats: Koninklijk Huisarchief. Den Haag.
Toegangsnummer: Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Omschreven als fragment archieven. Getypte inventaris M.J. van Lennep, 1954. Hiervan is een exemplaar opgenomen in de niet-gedigitaliseerde versie van de archieven van het kroondomein en de hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse keizer, 1806-1813, Nationaal Archief, Den Haag, toegang 2.01.25.

Het betreft stukken die zijn aangetroffen in het Koninklijk paleis te Amsterdam en geïnventariseerd in 1953. Behalve verspreide stukken inzake de verschillende services van het Huis des Konings bevat het ten eerste een flink deel van het archief van de thesaurier-generaal van de kroon, met name vanaf 1807. Een ander deel bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag, in de archieven van het kroondomein en de hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse keizer, 1806-1813, toegang 2.01.25.

Substantiële onderdelen van dit deel van het archief van de thesaurier-generaal van de kroon zijn:
1) de correspondentie; 2) de journalen met acquitten; 3) staten van uitgaven; 4) staten van het personeel.

Een tweede onderdeel wordt gevormd door stukken afkomstig van de directeur du mobilier, met vele gegevens over de inrichting van de paleizen, met name het koninklijk paleis in Amsterdam. Hierop sluit het onderdeel van het archief dat afkomstig is van de chef du mobilier de la couronne de Hollande en van de intendant van het keizerlijk paleis te Amsterdam van 1810 tot 1813 goed aan. Ook hierin bevinden zich veel inventarissen, ook van de andere paleizen.

Een derde onderdeel wordt gevormd door het archief van de Trésorier-Général de la Couronne, 1810-1813, waaronder voornamelijk financiële administratie.