Archieven zoeken

Archief

Archief van de wetgevende colleges 1 maart 1796-18 september 1801(betreffende de tweede kamer van het vertegenwoordigend lichaam van het Bataafse Volk, 1798-1801)

Periode: 31-07-1798 tot 18-09-1801
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.01.01. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 542-543 index op de decreten juli 1798 - september 1801. Bij de hieronder genoemde gedrukte decreten bevinden zich eveneens indices, 732-734 (niet volledig voor 1800). De indices op de geheime decreten in 554. Op de ingekomen rekesten maart 1796-september 1801 bestaat een afzonderlijke index, 544-550.

Besluiten: 119-156 minuut-decreten juli 1798-september 1801. De minuut-decreten dienden als basis voor het decretenregister van de openbare vergaderingen, dat werd gedrukt door de Landsdrukkerij. Hierin zijn ook opgenomen vrijwel alle schriftelijk ingediende rapporten, adviezen en voorstellen en, volledig of samengevat, de ingekomen en uitgaande correspondentie. De 662-699 bevatten deze gedrukte decreten van augustus 1798 tot september 1801.

Onderdeel III 3 beschrijft de minuten van de akten en commissies, onderdeel III 4 de tractaten en ratificatie. Het onderdeel III 5 ten slotte geeft de commissorialen en de bewijzen van afgifte van stukken.

Correspondentie: De ingekomen stukken, waaronder ook memories en rekesten, 182-222 en 236 - 275, zijn geordend op afzender. Naar gelang van de periode waarin de afzender werkzaam was, bestrijken de bijlagen alle jaren van 1796 tot 1801. Per afzender zijn de stukken chronologisch geordend. Enkele uitzonderingen op deze regels worden gesignaleerd in de inventaris bij het begin van rubriek II 1.
Minuten van uitgaande brieven van de Eerste kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam zijn niet in het archief aanwezig. De communicatie vond plaats door middel van extract-besluiten. Onderdeel III van de inventaris geeft onder andere een overzicht van de kopieboeken van brieven.

Geheim: De minuten van de geheime decreten van de Tweede kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam in 524-526.

Commissies: De commissie van de drukkerije was een gemengde commissie van leden van de Eerste en de Tweede kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam. Het archief van deze commissie in de 498-500. Op 10 oktober 1800 werd het beheer van de drukkerij overgedragen aan het Uitvoerend Bewind. De stukken van personele commissies zijn beschreven in deel IV van de inventaris.

Diversen: Het verslag van de openbare zittingen van de Tweede kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam is door particulieren vanaf de tribune opgesteld en gedrukt. Voor een beschouwing van de aard en de zwakheden van het Dagverhaal, dat dagelijks behoorde te verschijnen, zie De Gou, Ontwerp Constitutie 1797 I p. XLIV e.v. Het ligt in de bedoeling van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, dit dagverhaal digitaal uit te geven. Zie voor de beschikbare versie van het Nationaal Archief de website www.dagverhaal.nl.