Archieven zoeken

Archief

Archief van de Commissie voor de Buitenlandse Zaken van de Nationale Vergadering

Periode: 01-04-1796 tot 19-01-1798
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.08. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 364-365A indices 1796 en 1797; 381 A klapper op index 1796; 407 index op uitgaande brieven 1796-1797; 408 en 408A index op ordinaris en secrete resoluties 1798; 101A chronologische lijst van adressanten van uitgaande brieven april 1796 - december 1797.

Besluiten: 1-2 minuut-notulen 1796- 1798; 25-28 net-notulen april 1796 - december 1797.

Correspondentie: 396 register van uitgaande brieven 1797; 65-68 minuten van alle uitgaande stukken; 397 stukken gewisseld met de commissie tot de Buitenlandse Zaken van de Nationale Vergadering 1797; 102-103 brievenboeken. De ingekomen stukken zijn verdeeld naar afzender, zowel instellingen (naar beleidsterrein) als diplomaten in het buitenland (per land), 126-195. Enkele dossiers zijn ingericht naar onderhandelingen en congressen, 360-363. Daarnaast zijn rekesten en memories afzonderlijk gearchiveerd, 196-204. In het Supplement nog 395.

Geheim: 47-49 minuut-geheime notulen; 55-56 net-geheime notulen.