Archieven zoeken

Archief

Archieven van het Departement van Buitenlandse Zaken, 1796-1810 [onderdelen Secretaris van staat voor de Buitenlandse Zaken 1, december 1801 - april 1805]

Periode: 1802 tot 1805
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.08. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 369-373 index 1801-1805; 382A-C index op de notulen van het Staatsbewind, departement van Buitenlandse Zaken 1802-1804,; 383-384 index op de geheime notulen van het Staatsbewind, departement van Buitenlandse Zaken, met klappers, 1802-1805; 381C klapper op index 1804; 401 alfabetisch register op de ingekomen openbare en geheime stukken; 402 agenda 1804.

Besluiten: 7-13 minuut-verbaal 1802 - 1805; 38-44 net notulen 1802 -1805; 45 net verbaal 1806; 400 verbaal van besluiten van het Staatsbewind, ter uitvoering toegezonden aan de Secretaris van Staat voor de Buitenlandse Zaken, waaronder stukken die vanwege hun aard niet bij het Staatsbewind staan geregistreerd; 403 verbaal van ingekomen stukken 1 januari - 29 april 1805, 403.

Correspondentie: 76-82 minuten van alle uitgaande stukken; 109-113 brievenboeken. De ingekomen stukken, 126-195, zijn verdeeld naar afzender, zowel instellingen (naar beleidsterrein) als diplomaten in het buitenland (per land). Enkele dossiers, 360-363, zijn ingericht naar onderhandelingen en congressen. Daarnaast zijn rekesten en memories afzonderlijk gearchiveerd, 196-204.

Geheim: 51-54 minuut geheime notulen 1801-1805; 61-64 net-geheime notulen; 123-125 brievenboeken van geheime uitgaande stukken december 1801-december 1804.