Archieven zoeken

Archief

Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd (BRF)

Periode: 1795 tot 1813
Vindplaats: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum). Leeuwarden. Inventaris is digitaal raadpleegbaar.
Toegangsnummer: 8

Hoofdbestandsdelen:

In dit archiefbestand zijn de archieven opgenomen van alle opeenvolgende besturen tussen 1795 en 1813. De inventaris is voorzien van een zeer uitvoerige inleiding en bijlagen. Voor de Préfet de la Frise, zie de afzonderlijke beschrijving Archief van de prefect van Friesland in: Archieven van de Gewestelijke Besturen in de Franse tijd (BRF).