Archieven zoeken

Archief

Inventaris van de archieven van de Staten van Overijssel en de op hen volgende colleges, 1578-1810

Periode: 1795 tot 1810
Vindplaats: Historisch Centrum Overijssel, Zwolle.
Toegangsnummer: 3.1. Digitaal raadpleegbaar in nieuwe versie.

Hoofdbestandsdelen:

In deze inventaris zijn alle archieven van de provinciale besturen van Overijssel opgenomen, tot en met het archief van de Landdrost. De oude inventaris is samengesteld door G. ter Kuile en J.H. Wiggers. De bewerkte en aangevulde inventaris op internet bevat alleen een korte inleiding. De onderdelen zijn afzonderlijk genummerd.