Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Colofon

De Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813 is opgezet volgens een voorstel van J. Roelevink, dat op 5 september 2000 door het bestuur van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is goedgekeurd. In de loop der jaren hebben aanpassingen plaatsgevonden in verband met nieuwe ontwikkelingen, vooral op digitaal gebied. Voor het onderdeel van het voorstel om een digitale afbeelding van de index van de algemene staatssecretarie 1798-1811 te publiceren, is samen met het Nationaal Archief een pilot gedaan. Het archief heeft de afbeeldingen voor de jaren 1806-1811 geleverd. Contactpersoon was drs. H. van Schie.

Leiding project:

J. Roelevink

Invoer:

J. Roelevink

M.H.M.M. Sopers heeft de invoer van de koppeling van hoofden aan afbeeldingen van de Groene Index verzorgd.

Database:

Database ontworpen door J. Roelevink. In overleg met afdeling digitalisering uitgevoerd door Moss in Access.

Webapplicatie gerealiseerd door D.J. van Rhijn