Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Binnenlandse visserijen

Beleidsterreinen:
Visserij


jaar 1808
553/200