Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Waag, ordonnantie op de

Beleidsterreinen:
Belastingen


jaar 1806
550/57
jaar 1806
550/297
jaar 1807
551/369
jaar 1808
553/650
jaar 1809
556/694
jaar 1810
557/261