Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Weeskamers

Beleidsterreinen:
Armenzorg


jaar 1806
550/26
jaar 1807
551/70
jaar 1807
551/155
jaar 1808
553/482
jaar 1809
555/161
jaar 1810
557/307
jaar 1811
558/26