Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Werkhuizen

Beleidsterreinen:
Binnenlands Bestuur Justitie


jaar 1808
554/1039
jaar 1809
555/298