Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Wijnen, ordonnantie op de impost van de

Beleidsterreinen:
Belastingen


jaar 1806
550/96
jaar 1807
551/484
jaar 1809
555/93
jaar 1809
556/678
jaar 1810
557/216