Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Barbarijse mogendheden

Beleidsterreinen:
Buitenlandse Zaken


jaar 1806
550/331
jaar 1807
551/222
jaar 1807
552/855
jaar 1808
553/744
jaar 1809
555/229
jaar 1810
557/154
jaar 1811
558/86