Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Beestiaal, ordonnantie op de impost van het

Beleidsterreinen:
Belastingen Veeteelt


jaar 1806
550/138
jaar 1807
551/36
jaar 1807
551/580
jaar 1808
553/720
jaar 1808
554/1169
jaar 1809
555/135
jaar 1809
556/676
jaar 1810
557/242