Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Borgtochten

Beleidsterreinen:
Justitie


jaar 1807
551/538
jaar 1808
553/253
jaar 1809
555/88
jaar 1810
557/229
jaar 1811
558/241