Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Kiezersvergaderingen

Beleidsterreinen:
Binnenlands Bestuur


jaar 1808
553/779
jaar 1809
556/707