Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Zoeken in de Groene Index

Van alle zoekmiddelen is de centrale index van de verschillende staatssecretarieën, die loopt van 1798 tot 1811, het belangrijkst. Deze "groene" index, zo genoemd naar de oorspronkelijke groene lakense omslagen om de banden, wordt hier voor de jaren 1806 tot en met 1811 volledig afgebeeld. Onder de functie bladeren zijn behalve de bladen van de index ook de klappers op de index te raadplegen. Deze bevatten namen van personen en plaatsen en verwijzen rechtstreeks naar bladzijdenummers.

Bladeren door de Groene Index

Om het zoeken naar hoofden van de index te vereenvoudigen, zijn deze inhoudelijk bovendien gekoppeld aan beleidsterreinen. Zo wordt per beleidsterrein een overzicht geboden van daarvoor beschikbare hoofden.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Zoeken op hoofd:
Beleidsterrein