Inleiding

Groene Index zoeken

Van alle zoekmiddelen is de centrale index van de verschillende staatssecretarieƫn, die loopt van 1798 tot 1811, het belangrijkst. Deze 'groene' index, zo genoemd naar de oorspronkelijke groene lakense omslagen om de banden, wordt hierbij voor de jaren 1808 tot en met 1811 volledig afgebeeld. In 1812 en 1813 is geen index meer gemaakt. Pas vanaf 1814 zou dat weer opnieuw gaan gebeuren.

De groene index heeft een indeling in 'hoofden', ofwel onderwerpen, die bovenaan de bladzijden staan. Per blad wordt bovenaan naar het voorgaande en onderaan naar het volgende blad met hetzelfde onderwerp verwezen.

De index vermeldt de korte inhoud van alle genomen besluiten met bijlagen, met hun datum en dagnummer, de afzenders en de ontvangers. Gewoonlijk worden bij elkaar behorende vervolgbesluiten geclusterd. In andere gevallen is in de kantlijn naar een andere bladzijde verwezen.

Voorbeelden van de in de groene index gebruikte afkortingen zie: afkortingen in de Groene index