Instellingen zoeken

Instellingen zoeken

Naar instellingen kan in de database op verschillende manieren worden gezocht: op naam, op beleidsterrein, op periode, op bestuurslaag en op taak (uitvoerend, wetgevend, adviserend enzovoort).

Van iedere instelling zijn beschikbaar: de naam, de tijd waarin de instelling actief was, aantekeningen over de samenstelling, de organisatie en andere bijzonderheden, de wetgeving betreffende het functioneren van de instelling, opgave van de bijbehorende archieven, en een overzicht van de voornaamste bij een instelling betrokken personen (via een link met het Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren). De opgave van literatuur is eveneens beperkt tot boeken en artikelen over het functioneren van de instelling zelf. Voor de digitale bibliografie van de Nederlandse geschiedenis met de uitgebreidste en meest recente informatie zie www.dbng.nl en voor de Franse geschiedenis bhf.revues.org.

Inhoudelijke wetgeving

Voor inhoudelijke wetgeving op het beleidsterrein wordt verwezen naar de bij de afzonderlijke regeringen aangegeven overzichten van wetgeving. Het meest algemene overzicht voor de hele periode, ingedeeld naar onderwerp, biedt G. Luttenberg, Register der wetten en besluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden, sedert den jare 1796 (1796-1849). Zwolle, 1840-1851. Nieuwe editie Zwolle 1843-1851. 3 delen. Voor de Franse tijd zijn van belang a) voor de ingevoerde, al bestaande Franse wetgeving: L. Rondonneau, Collection des lois françaises, constitutionnelles, administratives, judiciaires, commerciales, militaires et religieuses, actuellement en vigueur dans l'empire, et déclarées par les décrets des 8 novembre 1810, 6 janvier et 19 avril 1811, exécutoires dans les départemens de la Hollande, et autres réunis à la France depuis 1810. 6 delen, Parijs, 1811 en b) voor de nieuwe wetgeving van 1810-1814 de delen XVII-XIX van J.B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements, et avis du Conseil d'État. Parijs, 1826-1836. Duvergier verwijst naar het Bulletin des Lois en in voorkomende gevallen naar de Moniteur Universelle, de twee officiële overheidspublicaties. De drie laatstgenoemde series zijn digitaal raadpleegbaar op gallica.bnf.fr.

Voor inhoudelijke literatuur over ontwikkelingen op bepaalde beleidsterreinen wordt verwezen naar de historische bibliografie van Nederland: www.dbng.nl en naar de historische bibliografie van Frankrijk bhf.revues.org [komt binnenkort online]