Kaarten

In 1795 kwam een einde aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Na een overgangsperiode van 1795 tot 1798 zijn tot 1813 achtereenvolgens vijf verschillende staatsregelingen van kracht geweest. In elk tijdvak werd gestreefd naar een volledige nieuwe opzet van het landelijke en soms ook het provinciale bestuur en de rechtspraak. De instellingen kregen dan nieuwe namen en soms andere taken.

De gids biedt inzicht in:

  • de samenhang van het bestuur per periode;
  • de taken en de organisatie van de instellingen, met bijbehorende wetgeving;
  • een effectieve raadpleging van hun archieven;
  • de betrokken personen (via koppeling aan het project Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren);
  • beschikbaarstelling van een digitale versie van de Groene Index van de Algemene Staatssecretarie voor de jaren 1806-1811. Daarmee wordt ook de inhoud van het beleid raadpleegbaar.

De gids behandelt in totaal 218 landelijke en 108 gewestelijke instellingen die zich in de Bataafs Franse tijd hebben beziggehouden met bestuur en rechtspraak in Nederland.

Lees verder in de inleiding.