Literatuur zoeken

Zoeken naar literatuur

Het verdient aanbeveling naar bij een instelling behorende literatuur te zoeken via de instelling.

In de literatuurlijst zijn alleen titels opgenomen die een direct verband hebben met het functioneren van een bestuurder of instelling. Voor inhoudelijke literatuur over ontwikkelingen op een beleidsterrein wordt verwezen naar de historische bibliografie van Nederland: www.dbng.nl