Verwante publicaties

Verwante publicaties

Verwante publicaties met overzichten van bestuursinstellingen en archieven:

  • R. Fruin, H.T. Colenbrander en I. Schöffer, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, ’s-Gravenhage, 1980.
  • S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, Amsterdam, 1969.
  • F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940, Den Haag, 2004.

Verwante ING projecten: