Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instellingen zoeken

Naar instellingen kan in de database op verschillende manieren worden gezocht: op naam, op beleidsterrein, op periode, op bestuurslaag en op taak (uitvoerend, wetgevend, adviserend enzovoort).

Van iedere instelling zijn beschikbaar: de naam, de tijd waarin de instelling actief was, aantekeningen over de samenstelling, de organisatie en andere bijzonderheden, de wetgeving betreffende het functioneren van de instelling, opgave van de bijbehorende archieven, en een overzicht van de voornaamste bij een instelling betrokken personen (via een link met het Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren). De opgave van literatuur is eveneens beperkt tot boeken en artikelen over het functioneren van de instelling zelf. Voor de digitale bibliografie van de Nederlandse geschiedenis met de uitgebreidste en meest recente informatie zie www.dbng.nl en voor de Franse geschiedenis bhf.revues.org.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Zoeken op naam:
Beleidsterrein
Periode
Bestuurslaag Taak