Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken


Actief vanaf 22-05-1809 tot 31-12-1809

Aantekeningen:

In mei 1809 werd het Ministerie van Binnenlandse Zaken gesplitst in een nieuw Ministerie van de Waterstaat en een voortzetting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder toevoeging van de divisie van eredienst. De naam van deze voortzetting werd Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken.

Het voormalige Ministerie van openbare Eredienst werd de eerste divisie van het Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken. De organisatie lijkt daarom als volgt te zijn geweest: 1) generaal secretariaat registratie, archieven, liquidatie, rekening en ordonnancering; 2) eerste divisie eredienst; 3) tweede divisie met a) eerste bureau algemene en plaatselijke administratie, personeel, burgerwapening en corporaties, b) tweede bureau armwezen en statistiek en c) derde bureau geneeskundige staatsregeling, veeartsenijkunde en hospitalen; 4) derde divisie landbouw, veeteelt, fabrieken, trafieken, koophandel en visserij; 5) directoraat-generaal van wetenschappen en kunsten en openbaar onderwijs (zie afzonderlijke beschrijving); 6) inspecteur over de maten en gewichten, tevens adviseur in zaken van wis-, natuur-, schei- en werktuigkunde; 7) rijksastronomist; 8) rijksarchivaris.


Wetgeving:

1809/05/22 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: aanstelling van een afzonderlijke Minister van de Waterstaat, vereniging van het Ministerie van Eredienst met dat van Binnenlandse Zaken en benoeming van een Minister van Eredienst en Binnenlandse Zaken. meer informatie
1809/10/12 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de naam van het Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken wordt gewijzigd in Ministerie van Binnenlandse Zaken, met bepalingen inzake de organisatie. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Jong, O.J. de, "Grondwet en kerken" in: J. de Bruijn (red.), Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat 1796-1996 (Den Haag, 1996) p. 7-23.
Ribberink, A.E.M., "Departementen van Eredienst 1808-1870" in: Nederlands Archievenblad XCVII (1993) p. 297-306.
Visser, J.Th de, Kerk en staat. Deel III, Nederland van 1796 tot op heden. Leiden, 1927.