Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinci├źn


Actief vanaf 28-01-1795 tot 01-03-1796

Aantekeningen:

In januari 1795 vond in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een omwenteling plaats na het binnentrekken van het Franse leger. Stadhouder Willem V verliet het land op 18 januari 1795 in de pink Johanna Hogenraat om zich van Scheveningen naar Engeland te begeven, met voornemen om uit Plymouth naar een provincie van de Republiek terug te keren. Deze stap werd op 19 januari 1795 door de Staten-Generaal goedgekeurd.

Op 25 januari 1795 werden de representanten van Frankrijk in Den Haag verwelkomd door een commissie uit de Staten-Generaal en de Raad van State. Besloten werd dat, terwijl in Parijs werd onderhandeld over de Republiek, de Franse troepen van het nodige zouden worden voorzien.

Op 28 januari 1795 verschenen de eerste gedeputeerden van de Provisionele Representanten van Holland ter vergadering, waar aan hen op de gebruikelijke wijze sessie werd verleend. Vanaf 23 februari 1795 dragen de resoluties na het jaartal de mededeling: "het eerste jaar van de Bataafse vrijheid". Zodra in de provincies revolutionaire besturen waren ingesteld, stuurden deze nieuwe representanten naar de bestaande Staten-Generaal (na Holland, zoals vermeld op 28 januari 1795, betrof dit Utrecht op 2 februari 1795, Gelderland op 9 februari 1795, Overijssel op 11 februari 1795, Friesland op 27 februari 1795, Groningen op 7 maart 1795 en Zeeland op 13 maart 1795).

De Staten-Generaal ontbonden zichzelf op 1 maart 1796 en droegen hun bevoegdheden over aan de Nationale Vergadering.

In de samenstelling uit deputaties van de gewesten en de formele werkwijze kwamen in de onderhavige periode geen veranderingen.


Wetgeving:

1795/01/05 Besluit van de Staten-Generaal: vaststelling van de instructies van de griffier, de commies en de agent van de Staten-Generaal. meer informatie
1795/02/20 Besluit van de Staten-Generaal: boven alle stukken zal worden gesteld "Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap", gevolgd door het jaartal en het eerste (en zo vervolgens) jaar der Bataafse Vrijheid. meer informatie
1795/03/04 Besluit van de Staten-Generaal: afschaffing van het stadhouderschap. meer informatie
1795/12/03 Besluit van de Staten-Generaal: splitsing van de taken van de ontvanger-generaal per 1 januari 1796 in ontvanger-generaal van de Unie, ontvanger-generaal van de marine en ontvanger van de loterijen. meer informatie
1796/01/04 Besluit van de Staten-Generaal: vaststelling van de instructies van de griffier, de commies en de agent van de Staten-Generaal. meer informatie
1796/03/01 Besluit van de Staten-Generaal: na rapport van de commissie die de Nationale Vergadering heeft geïnstalleerd, sluit de president de laatste vergadering van de Staten-Generaal. meer informatieLiteratuur:

Hugenholtz, W.R. en H. Boels, "De griffie van de Staten-Generaal en van de Nationale Vergadering, 1780-1798" in: Tijdschrift voor Geschiedenis XC (1977) p. 391- 422.
Josselin de Jong, F. de en A.R.M. Mommers, "Representanten ter Staten-Generaal 1795-1796" in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie VI (1952) p. 111-133.
Luttenberg, G., Register der wetten en besluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden, sedert den jare 1796 (1796-1849). Zwolle, 1840-1851. Nieuwe editie Zwolle 1843-1851. 3 delen.
Thomassen, T.H.P.M., Instrumenten van macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796. Amsterdam, 2009.