Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk


Actief vanaf 13-06-1798 tot 31-07-1798

Aantekeningen:

Op 12 juni 1798 vond een staatsgreep plaats die een einde maakte aan het bestaan van het Vertegenwoordigend Lichaam. Het op die dag ingestelde Intermediair Bestuur, bestaande uit de Agenten van Marine, Oorlog, Financiën, Justitie en inwendige Politie, dat zich op 14 juni 1798 zou constitueren als het Intermediair Uitvoerend Bewind, verzocht vierenveertig burgers, toe te treden tot het Intermediair Wetgevend Lichaam.


Wetgeving:

1798/06/13 en 14 Besluit van het Uitvoerend Bewind: instelling van het Intermediair Vertegenwoordigend Lichaam en benoeming van de leden. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam en Intermediair Wetgevend Lichaam des Bataafschen Volks. 13 dln. Den Haag, 1798-1801.