Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministerie van Buitenlandse Zaken


Actief vanaf 19-06-1806 tot 15-07-1810

Aantekeningen:

Tot de taken van de Minister van Buitenlandse Zaken behoorden de zorg voor de buitenlandse betrekkingen, de correspondentie met het diplomatiek personeel van het koninkrijk in het buitenland en met de diplomaten van andere mogendheden bij het koninkrijk.

Het ministerie had aanvankelijk een secretaris-generaal, een eerste commies en twee commiezen. Vanaf 1808 bestond het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit: 1) generaal secretariaat met a) eerste bureau generale expeditie, b) tweede bureau comptabiliteit, c) derde bureau archieven; 2) eerste divisie diplomatieke correspondentie; 3) tweede divisie commerciële correspondentie.

Op 26 december 1810 werd de Minister van Koloniën belast met de financiële afwikkeling van het in juli 1810 opgeheven Ministerie van Buitenlandse Zaken.


Wetgeving:

1806/06/19 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: benoeming van een Minister van Buitenlandse Zaken. meer informatie
1806/11/28 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: notificaties en kennisgevingen aan het publiek zullen de Ministers voortaan zelf ondertekenen. meer informatie
1807/11/14 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: algemene instructie voor de Ministers, behalve die van Koophandel en Koloniën. meer informatie
1807/11/16 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: vaststelling van een aanvullende instructie voor de Minister van Buitenlandse Zaken. meer informatie
1808/04/11 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. meer informatie
1810/07/14 Besluit van de Lieutenant-Général: de Minister van Buitenlandse Zaken gelast de ministers van buitenlandse mogendheden te Amsterdam te melden dat hun missies zijn vervallen en de ministers en consuls van Holland te rappeleren. meer informatie
1810/07/15 Besluit Lieutenant-Général: opheffing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. meer informatie
1810/12/26 Besluit Gouverneur-Général: de Minister van Koloniën moet eventuele restanten van de comptabiliteit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken nu opzenden aan het Ministère des Relations Extérieures. meer informatie

Archieven:
Literatuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Ditzhuyzen, R.E. van, A.E. Kersten, A.L.M. van Zeeland en A.C. van der Zwan, Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken. Den Haag, 1998.