Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministerie van Koophandel en Koloniën


Actief vanaf 06-07-1806 tot 08-01-1808

Aantekeningen:

Na de opheffing van de beide Raden van de Aziatische en Amerikaanse Etablissementen in juli 1806 werd een Ministerie van Koophandel en Koloniën opgericht. De koloniën in feitelijk bezit waren in deze periode in Oost-Indië Java, Madoera en de buitengewesten, in Japan de handelspost Deshima en in West-Indië tot januari 1807 de Benedenwindse Eilanden, verder de gehele periode de Bovenwindse eilanden en de Kust van Guinee.

De taken van het Ministerie waren tweeledig, namelijk bestuur en beheer van de koloniën in Oost- en Westindië en de zorg voor de handelsbetrekkingen van Nederland.

Volgens het Koninklijk decreet van 29 juli 1806 inzake de opheffing van de Raden van de Aziatische en Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen mochten leden van die Raden die niet bij het Ministerie van Koophandel en Koloniën kwamen werken de titel raden van de Minister van Koophandel en Koloniën voeren. Volgens dispositie van 5 augustus 1806 van de minister waren zij onder voorzitterschap van de chef van de eerste divisie werkzaam als Raden voor Koophandel en Financiën.

De organisatie bestond uit: 1) secretaris-generaal verbalen, registers, archiefbeheer; 2) eerste divisie Oost-Indië en de betreffende gebouwen en kantoren hier te lande in Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, financiën, voorraden en archiefbeheer, onderverdeeld in een bureau van Indische zaken, een bureau van koophandel en een bureau van financiën. Daarnaast waren in Amsterdam commissarissen werkzaam; 3) tweede divisie West-Indië en de kust van Afrika en de betreffende gebouwen en kantoren hier te lande in Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, financiën, voorraden en archiefbeheer; 4) derde divisie handel (bevordering, verzameling van gegevens).


Wetgeving:

1806/07/29 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: de Staatssecretarie, het Directoraat-Generaal van Justitie en Politie en de Generale Directie van Koophandel en Koloniën worden verheven tot Ministerie. meer informatie
1806/07/29 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: opheffing Raden der Aziatische Bezittingen en Amerikaanse Koloniën. Leden die niet bij het Ministerie van Koophandel en Koloniën werken, voeren de titel raden van de Minister van Koophandel en Koloniën. meer informatie
1806/11/28 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: notificaties en kennisgevingen aan het publiek zullen de Ministers voortaan zelf ondertekenen. meer informatie
1807/11/14 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: algemene instructie voor de Ministers, behalve die van Koophandel en Koloniën. meer informatie
1807/12/05 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: aanvulling op de algemene instructie van de Ministers inzake de terminologie van besluiten, de uitvoering door de Minister van Justitie en Politie, die de Staatsdrukkerij en het Bulletin der Wetten beheert. meer informatie
1808/01/08 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: het Ministerie van Koloniën wordt verenigd met het Ministerie van Marine tot Ministerie van Marine en Koloniën. meer informatieLiteratuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Efthymiou, N.S., "Het Koninkrijk Holland en Oost-Indië" in: J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (Hilversum,2006) 249-270.
Goor, J. van, De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975. Tweede druk. Den Haag, 1997.
Joor, J., "De huid die niet mocht zweten. Het continentaal stelsel en de betekenis daarvan voor het Koninkrijk Holland'in: De Negentiende Eeuw 30 (2006) 3-4, Themanummer Het Koninkrijk Holland (1806-1810) p. 242-254.