Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Syndicat de Hollande


Actief vanaf 13-12-1810 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

Tegelijk met het Conseil de Liquidation (opgeheven in december 1811) werd voor de feitelijke liquidatie van de schulden van het koninkrijk Holland van 1809 en vroeger het Syndicat de Hollande opgericht. De inkomsten zouden komen uit nog te innen de oude middelen en imposten, later ook uit andere middelen. Betaling gebeurde met de uitgave van bons van 500 franc tot een gezamenlijk bedrag van vierentwintig miljoen tegen de goedgekeurde declaraties van schulden. Uitbetaling van de bons vond plaats volgens loting op de vervaldatum of eerder, met vier, later vijf procent rente. Het Syndicat hield toezicht op de ontvangst van achterstallige contributies tot 1 januari 1810. Het beheerde een eigen kas.

Het Syndicat de Hollande werd op 30 december 1815 opgevolgd door het Syndicaat der Nederlanden.

Het Syndicat de Hollande bestond uit een president en dertig leden, onder voorzitterschap van de Intendant-Général des Finances. Het was gevestigd te Amsterdam.

Het Syndicat had een secretaris-generaal en een kassier. Het Syndicat benoemde uit eigen leden een commissie van comptabiliteit voor het opnemen van de rekeningen van de kassier. De eigenlijke liquidatie werd afgehandeld door een in oktober 1811 opgericht Bureau de Liquidation.


Wetgeving:

1810/09/23 Keizerlijk decreet: oprichting van een Conseil de Liquidation (raad van liquidatie) van de achterstallige schulden van het Hollandse Gouvernement, en van een Syndicat de Hollande. meer informatie
1810/11/08 Besluit Lieutenant-Général: benoeming van de president, de leden en secretaris-generaal van het Syndicaat van Holland. meer informatie
1810/12/07 Besluit van de Lieutenant-Général: de aanvang van de werkzaamheden van het Syndicaat van Holland te Amsterdam wordt gesteld op 13 december 1810. meer informatie
1811/02/23 Keizerlijk decreet: bepalingen inzake de afdoening van oude schulden aan Zeeland, Brabant en het Kwartier van Nijmegen. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Leeuwen-Canneman, M. van, Een vriendschap in het teken van 's lands financiën. Briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813. Den Haag, 2009.
Schie, H.A.J. van, Inventaris van de archieven van het Syndicaat van Holland, 1810-1815; en het Syndicaat der Nederlanden, 1815-1823. 's-Gravenhage, 1995.