Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministerie van Marine


Actief vanaf 05-06-1806 tot 08-01-1808

Aantekeningen:

Tot de taken van de Minister van Marine behoorden het bestuur en het beheer van de zeestrijdkrachten, de scheepsbouw en de bevoorrading.

De organisatie van het ministerie bestond uit: 1) secretaris-generaal; 2) eerste divisie registratie van de correspondentie, expeditie van de stukken, afdoening van algemene correspondentie, vertaling van buitenlandse brieven, archiefbeheer; 3) tweede divisie uitrusting van schepen, beheer van werven en magazijnen, personeel van het koninklijk corps van de marine; 4) derde divisie financiële zaken.

In de buitendepartementen waren werkzaam: commissarissen-directeurs (in Amsterdam en in Rotterdam), een commissaris (in Vlissingen), departementale secretarissen (in Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen) en betaalmeesters (in Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen).


Wetgeving:

1806/11/28 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: notificaties en kennisgevingen aan het publiek zullen de Ministers voortaan zelf ondertekenen. meer informatie
1807/11/14 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: algemene instructie voor de Ministers, behalve die van Koophandel en Koloniën. meer informatie
1807/12/05 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: aanvulling op de algemene instructie van de Ministers inzake de terminologie van besluiten, de uitvoering door de Minister van Justitie en Politie, die de Staatsdrukkerij en het Bulletin der Wetten beheert. meer informatie
1808/01/08 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: het Ministerie van Koloniën wordt verenigd met het Ministerie van Marine tot Ministerie van Marine en Koloniën. meer informatieLiteratuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Turksma, L., Admiraal van Napoleon. Het leven van Carel Hendrik graaf Verhuell, 1764-1845. Arnhem, 1991.