Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Comité tot de Zaken van de Marine


Actief vanaf 27-02-1795 tot 01-02-1798

Aantekeningen:

Het Comité tot de Zaken van de Marine verving de voormalige Admiraliteiten, zowel voor de zeezaken als zodanig als voor de inning van de convooien en licenten en de militaire rechtspraak ter zee.

Het Comité telde eenentwintig leden, door de Staten-Generaal zonder onderscheid te benoemen uit de gehele Republiek. De president wisselde om de acht dagen.

Het Comité telde drie departementen van elk zeven leden, een substituut-secretaris en eigen klerken: 1) equipage en directie van de oorlog te water, 2) financiën en 3) rechtspraak inzake convooien en licenten.

Het Comité had een secretaris en een advocaat-fiscaal-generaal die bevoegd was voor de convooien en licenten, voor de militaire zaken en voor andere delicten van het landspersoneel. Op 3 december 1795 werd ook besloten de taken van de ontvanger-generaal van de Unie op te splitsen en een afzonderlijke ontvanger-generaal voor de administratie te water aan te stellen.


Wetgeving:

1795/02/27 Besluit van de Staten-Generaal: opheffing van de Admiraliteiten en oprichting van een Comité tot de Zaken van de Marine. meer informatie
1795/12/03 Besluit van de Staten-Generaal: splitsing van de taken van de ontvanger-generaal per 1 januari 1796 in ontvanger-generaal van de Unie, ontvanger-generaal van de marine en ontvanger van de loterijen. meer informatie
1796/02/08 Besluit van de Staten-Generaal: vaststelling van de instructie voor de ontvanger-generaal van de administratie te water. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Simons, C.H.F., Marine justitie. Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht gedurende de tweede helft van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw. Assen, 1974.