Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Directoraat-Generaal van Openbaar Onderwijs en Wetenschappen


Actief vanaf 22-01-1807 tot 14-10-1807

Aantekeningen:

Het Directoraat-Generaal van het Openbaar Onderwijs en Wetenschappen viel onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken. De directeur-generaal bracht echter de Koning rechtstreeks mondeling verslag uit zo vaak dat nodig was.

De directeur-generaal ging zich, ofschoon zijn werkterrein ruim was omschreven, onmiddellijk bezighouden met voorstellen tot herinrichting van de universiteiten. Toen de daartoe ingestelde commissie in september 1807 rapport had uitgebracht, is het directoraat al snel samengevoegd met dat van schone kunsten.


Wetgeving:

1806/11/20 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: oprichting van Directoraten-Generaal van Dijken, Bruggen en Wegen, van de Posterijen voor brieven en paarden, en van Kunsten en Wetenschappen. meer informatie
1807/01/22 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: oprichting van een Directoraat-Generaal van Openbaar Onderwijs en Wetenschappen. meer informatie
1807/03/18 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: uitgave van Jaarboeken der wetenschappen en schone kunsten in het Koningrijk Holland onder de regering van Lodewijk Napoleon. meer informatie
1807/10/14 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de Directoraten-Generaal van Schone Kunsten en van Onderwijs en Wetenschappen worden verenigd tot een Directoraat-Generaal van Wetenschappen en Kunsten. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Pots, R., Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland. Nijmegen, 2000.