Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Raad van Marine


Actief vanaf 14-12-1801 tot 01-05-1805

Aantekeningen:

De Raad van Marine was belast met de oorlog en verdediging te water, het personeelsbeleid en het beheer van alle schepen en voorraden. De Raad volgde aanvankelijk de instructie van de Agent van Marine.

De Raad van Marine telde drie leden. Deze werden aangesteld door het Staatsbewind, waaraan zij ook verantwoording schuldig waren.

Een nieuwe organisatie ten opzichte van die van het Agentschap van Marine is in deze periode niet tot stand gekomen.


Wetgeving:

1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatie
1801/10/23 Besluit van het Staatsbewind: ingevolge art. 32 van de staatsregeling zullen raden van Marine, van Oorlog en van Binnenlandse Zaken worden ingesteld. meer informatie
1801/12/14 Besluit van het Staatsbewind: de voorlopige instructie voor de Raad van Marine is gelijkluidend aan die voor de Agent van Marine van 6 november 1798. meer informatie
1802/01/11 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van de instructie voor de Raad van Marine. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: de Raad van Marine wordt in haar functie gecontinueerd. meer informatie
1805/04/30 Staatsbesluit Raadpensionaris: opheffing van de Raad van Marine per 1 mei 1805; voorlopige benoeming van Van Roijen tot Secretaris van Staat voor de Marine. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Greeven, J., Het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek in zijn wetgevende, uitvoerende en rechterlijke magt. Volgens de jongste Staatsregeling in den jaare 1801 aangenomen, en na aanleiding der reglementen en instructiën voor de geconstitueerde magten en authoriteiten kortelijk beschreven. 2 dln. Amsterdam, 1802-1803.