Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministerie van Binnenlandse Zaken (2)


Actief vanaf 01-01-1810 tot 31-12-1810

Aantekeningen:

Het Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken werd in 1810 voortgezet onder de naam Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eredienst bleef overigens gewoon de eerste divisie. Ten opzichte van de periode als Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken lijken er geen wijzigingen te zijn opgetreden. Behalve de eredienst bleven ook het binnenlands bestuur, landbouw, welvaart, openbaar onderwijs en kunsten en wetenschappen onder het ministerie vallen.

Op 29 april 1810 werd ter nadere bepaling van de positie van het Algemeen Bestuur van Weldadigheid ten opzichte van departementale en plaatselijke overheden bepaald dat het beschouwd moest worden als een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens besluit van de Lieutenant-Général van 22 december 1810 werd per 1 januari 1811 de secretaris-generaal opgedragen onder toezicht van de Intendant de l' Intérieur het archief van het voormalige ministerie te inventariseren en de stukken voor de financiële liquidatie te verzamelen.


Wetgeving:

1809/10/12 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de naam van het Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken wordt gewijzigd in Ministerie van Binnenlandse Zaken, met bepalingen inzake de organisatie. meer informatie
1810/04/29 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: het Algemeen Bestuur van Weldadigheid moet beschouwd worden als een afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. meer informatie
1810/12/22 Besluit Lieutenant-Général: inventarisatie en overname van de archieven van het voormalige Ministerie van Binnenlandse Zaken. meer informatie
1810/12/29 Besluit van de Lieutenant-Général: de bibliotheken van opgeheven Ministeries worden verenigd met de grote bibliotheek in Den Haag. meer informatie
1810/12/31 Besluit Lieutenant-Général: de secretarissen-generaal van de opgeheven Ministeries worden vier maanden gecontinueerd voor de liquidatie, met enkele geëmployeerden. meer informatie
1811/06/22 Arrêté van de Gouverneur-Général: beëindiging van de liquidatie van de betalingen van de Ministeries van Binnenlandse Zaken, Oorlog, Marine en Justitie over 1810 over twee maanden. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Bijdragen betrekkelijk den staat en der verbeteringen van het schoolwezen in het Bataafsch Gemeenebest. Leiden, 1801-1809.