Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika


Actief vanaf 01-11-1795 tot 02-01-1801

Aantekeningen:

Het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika verving de door de Staten-Generaal in 1792 ingestelde Raad over de Koloniën in Amerika en over de Bezittingen van de staat in Afrika. Deze Raad had de bezittingen van de voormalige Westindische Compagnie, van de Sociëteit van Suriname en van de directie van Berbice bestuurd. Over al deze gebieden kreeg het Comité nu het gezag in militaire zaken en ten aanzien van de handel. Overigens veroverden de Engelsen al in 1796 Demerara, Essequibo en Berbice. Over bleven Suriname (in 1799 door de Engelsen veroverd), de Bovenwindse Eilanden (in 1800 eveneens door de Engelsen in bezit genomen) en de Benedenwindse eilanden (in 1801 na een Franse verovering in Engelse handen overgegaan). De kust van Guinée is daarentegen steeds in Nederlandse handen gebleven.

Het Comité bestond uit formeel uit eenentwintig leden, twee te benoemen door de Staten-Generaal, drie door Zeeland, twee door Gelderland, twee door Utrecht, twee door Friesland, twee door Overijssel, twee door Groningen en zes door de stad Amsterdam vanwege haar directe belang in Suriname en Berbice. Zeeland behield om dezelfde reden voorrechten ten aanzien van Essequibo en Demerara. Het presidentschap van het comité rouleerde om de acht dagen. Voor het Comité werkten een secretaris, een ontvanger-generaal, en een advocaat-fiscaal die bevoegd was voor militaire en burgerlijke zaken.

Het Comité telde drie departementen van elk zeven leden, een substituut-secretaris en eigen klerken: 1) het militaire departement; 2) het huishoudelijke departement voor de behandeling van de slaven en het bestuur, 3) het departement voor handel en financiën. Ieder departement kreeg een substituut-secretaris en het noodzakelijke aantal klerken.


Wetgeving:

1795/10/09 Besluit van de Staten-Generaal: oprichting van een Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika per 1 november 1795. meer informatie
1798/02/20 Decreet van de Constituerende Vergadering: vernietiging van de Commissie tot de Westindische Handel en instelling van een Intermediair Bestuur over de Zaken der Koloniën en Bezittingen in Amerika en op de kust van Guinea per 1 april 1798. meer informatie
1800/12/29 Besluit van het Uitvoerend Bewind: opheffing van het Comité tot de Zaken der Koloniën en Bezittingen in Amerika en oprichting van de Raad der Amerikaanse Koloniën en Bezittingen. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Goor, J. van, De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975. Tweede druk. Den Haag, 1997.