Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Conseil Impérial des Prises


Actief vanaf 01-01-1811 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

Tot de taken van het Conseil Impérial des Prises behoorden de beoordeling van eventuele teruggave van buit ter zee en de beoordeling van scheepsrampen, in eerste instantie ten aanzien van schepen onder neutrale en geallieerde vlag, in tweede instantie ten aanzien van vijandelijke schepen die voordien al waren beoordeeld door marineofficieren. Het Conseil oordeelde definitief inzake verzoeken om teruggave van schepen die de blokkade hadden geschonden. Het Conseil viel aanvankelijk onder het Ministère de l' Intérieur, vanaf 1812 onder het Departement des Manufactures et du Commerce.

Het Conseil was samengesteld uit een président (een conseiller d' État) en acht, later tien, leden, een procureur-général impérial met substituut en een secrétaire général. De leden werden benoemd door de keizer.

Tot de organisatie behoorden naast de conseillers en auditeurs een aantal tolken (interprètes des langues étrangères).


Wetgeving:

1810/09/27 Keizerlijk decreet: overdracht van zaken betreffende prijzen en buit uit Nederland overgedragen aan het Conseil des Prises in Parijs. meer informatieLiteratuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. 2 delen. Parijs, 1999.