Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Conseil de Liquidation à Amsterdam


Actief vanaf 10-11-1810 tot 01-12-1811

Aantekeningen:

In 1808 had een commissie tot verevening en betaling van de achterstand opdracht gekregen restantenlijsten te maken van alle achterstallen (uitgezonderd de staatsschuld) per 31 december 1807. In 1808 besloot Lodewijk Napoleon de betalingen van deze achterstallen tijdelijk op te schorten, maar kwam tijdens zijn regering niet meer tot een nieuw besluit.

Keizer Napoleon gaf in 1810 het Conseil de Liquidation (ook genoemd Bureau de Liquidation naar de administratie en eveneens raad van verevening) een bredere taak, namelijk de vereffening van de schulden van alle ministeries vóór 1810, te voltooien vóór 1 juli 1811. De betalingen zouden geschieden in bons van het Syndicat de Hollande. Het Conseil de Liquidation functioneerde onder verantwoordelijkheid van de Ministre du Trésor Impérial. Uiteindelijk vond de opheffing plaats per 1 december 1811. Het archief ging over op het Syndicat de Hollande.

Het Conseil de Liquidation bestond uit een president, die tevens maître des requêtes van het Conseil d' État was, en zes leden. Tot de organisatie behoorden een voorlopige secretaris-generaal met employés.


Wetgeving:

1810/09/23 Keizerlijk decreet: oprichting van een Conseil de Liquidation (raad van liquidatie) van de achterstallige schulden van het Hollandse Gouvernement, en van een Syndicat de Hollande. meer informatie
1810/10/28 Besluit van de Lieutenant-Général: het Conseil de Liquidation (de Raad van Verevening) zal in functie treden op 10 november 1810. meer informatie
1811/08/15 Arrêté van de Gouverneur-Général: maatregelen om het werk van het Conseil de Liquidation te versnellen. meer informatie
1811/11/26 Besluit van de Lieutenant-Général: het conseil de liquidation wordt opgeheven per 31 december 1811. meer informatieLiteratuur:

Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.