Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Raad van Judicature voor de Middelen te Water en te Lande in Holland


Actief vanaf 16-07-1810 tot 01-03-1811

Aantekeningen:

De Raad van Judicature voor de Middelen te Water en te Lande in Holland behartigde de belastingrechtspraak inzake de middelen te water en te lande. Het college bleef na de inlijving in Frankrijk de lopende zaken afhandelen, totdat het Cour Impériale in Den Haag de taken overnam.

De Raad van Judicature bestond uit een president en zes raden.


Wetgeving:

1810/07/16 Besluit Lieutenant-Général: naamswijziging van de Raad van Judicature over de Middelen te Water en te Lande in Raad van Judicature voor de Middelen te Water en te Lande in Holland. meer informatie
1810/12/28 Besluit Lieutenant-Général: voorlopige voortzetting van de werkzaamheden van de Raad van Judicature voor de Middelen te Water en te Lande in Holland en van de advocaat-fiscaal-generaal. meer informatie
1810/12/29 Keizerlijk decreet : vaststelling van de overgangsregeling voor de belastingrechtspraak. meer informatie
1811/02/23 Besluit van de Gouverneur-Général: De Raad van Judicature voor de Middelen te Water en te Lande dient haar werkzaamheden op 1 maart 1811 te beëindigen. meer informatieLiteratuur:

Boven, M.W. van, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811. Nijmegen, 1990.
Ebell, C.C.D., "De archieven der collegiën, achtereenvolgens belast met de rechtspraak over de convooien en licenten, enz., 1795-1811, 1814-1819" in: VROA, XXXIX (1916) I, p. 250-357.