Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Koninklijke Secretarie


Actief vanaf 08-01-1808 tot 01-07-1810

Aantekeningen:

De Koninklijke Secretarie behoorde vanaf de oprichting in januari 1808 tot het Huis van de Koning. Deze Koninklijke secretarie was een samenvoeging van de Staatssecretarie met de Secretarie van de Staatsraad. Vanaf mei 1809 werden de functies van eerste secretaris van het Kabinet des Konings en raad-secretaris van de Koninklijke Secretarie in één persoon verenigd. Met de komst van de Lieutenant-Général de Hollande in juli 1810 werd de naam veranderd in Secretarie van het Gouvernement van Holland.

De organisatie bestond buiten de raad-secretaris aan het hoofd uit de secretaris-archivist met: 1) eerste bureau redactie en verbalen; 2) tweede bureau index en archieven; 3) derde bureau comptabiliteit; 4) vierde bureau expeditie; 5) vijfde bureau staatsraad.


Wetgeving:

1808/01/08 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: eén van de secretarissen van de koning wordt raad secretaris van de koninklijk secretarie, onder vereniging van de bureaus van de secretarie van Staat met die van de Staatsraad. meer informatie
1808/01/28 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van de koninklijke secretarie, met verdeling in vijf bureaus; bij elk van de vier secties van de Staatsraad een secretaris. meer informatie
1808/02/01 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de minister vice-president wordt belast met toezicht op de behandeling van de rekesten door de auditeurs, met bepalingen inzake de expeditie van de betreffende stukken op de Koninklijke Secretarie. meer informatie
1808/07/08 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: inzake het tekenen en contraseigneren van wetten, decreten en besluiten door de raad-secretaris, de Minister van Justitie en de overige Ministers en Directeurs-Generaal. meer informatie
1809/05/22 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: alle besluiten die de Koning tekent zijn besluiten of kabinetsorders. Het onderscheid tussen decreten, besluiten, décisions en decisies vervalt. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Margry, P.J., 'Uwer Excellentie Onderdanigen en Gehoorzamen Dienaar S. Dassevael' in: J. Margry, E.C van Heukelom en A.J.R.M. Linders. Zes eeuwen Rekenkamer: van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage, 1989) p. 185-205.
Roelevink, J., "Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lodewijk Napoleon" in: Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden CXVII (2002), p. 1-24.