Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Keizerlijke Drukkerij te Amsterdam


Actief vanaf 03-11-1810 tot --1812

Aantekeningen:

De voormalige Koninklijke Drukkerij werd in 1810 eerst gouvernementsdrukkerij en daarna keizerlijke drukkerij. Deze laatste leidde in Amsterdam een wankel bestaan omdat sommige taken meteen al door particulieren werden uitgeoefend en na de opheffing van de koninklijke Courant per Prefecture dagbladen gingen verschijnen. De keizerlijke drukkerij in Amsterdam wordt dan ook niet afzonderlijk vermeld in de Almanach Impérial. Wanneer het doek precies viel, is niet bekend. In juli 1812 werden de persen en overige goederen geveild.


Wetgeving:

1810/11/03 Besluit Lieutenant-Général: bepalingen inzake het drukken en uitgeven van keizerlijke wetten en decreten door de Keizerlijke Drukkerij te Amsterdam. meer informatieLiteratuur:

Schneider, M., De voorgeschiedenis van de "Algemeene Landsdrukkerij". 's-Gravenhage, 1939.