Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Regentesse van het Koninkrijk Holland voor koning Napoleon Louis


Actief vanaf 01-07-1810 tot 12-07-1810

Aantekeningen:

De constitutie van het koninkrijk Holland bepaalde dat in geval de troonopvolger minderjarig was, het regentschap van rechtswege aan de Koningin toekwam. Zij zou worden bijgestaan door een raad van nationalen, nader te regelen bij wet. Op basis van die wetgeving werd op 1 juli 1810, toen Lodewijk Napoleon afstand deed van de troon van het koninkrijk Holland ten gunste van zijn oudste zoon, inderdaad een Provisionele Raad van Regentschap van het koninkrijk Holland ingesteld (zie aldaar). Koningin Hortense echter heeft haar taak niet aanvaard en een besluit van de Keizer als hoofd van de familie afgewacht. Dit was uiteraard negatief.


Wetgeving:

1806/08/07 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: vaststelling van de constitutie voor het Koninkrijk Holland. meer informatie
1810/07/01 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: troonsafstand door Lodewijk Napoleon ten gunste van Napoleon Louis, onder regentschap van koningin Hortense, bijgestaan door een Raad van Regentschap. meer informatie
1810/07/12 Besluit van de Provisionele Raad van Regentschap: proclamatie naar aanleiding van keizerlijk decreet van 9 juli 1810 inzake vereniging van Holland met Frankrijk. meer informatie