Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Directoraat-Generaal van de Publieke Schuld (en Pensioenen)


Actief vanaf 05-02-1808 tot 01-12-1810

Aantekeningen:

In 1808 is uit het Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist een nieuw Directoraat-Generaal van de Publieke Schuld losgemaakt. Dit werd belast met het toezicht op de ontvangers-generaal van het koninkrijk, de voldoening van renten, het doen van aflossingen en de betaling van de burgerlijke en militaire pensioenen . Vanaf 1 november 1808 is ook het voorlopige bureau voor de conversie van de staatsschulden aan dit Directoraat-Generaal toegevoegd. Op 27 januari 1809 werd het beheer van het grootboek van de publieke schuld toegewezen aan de directeur-generaal van de publieke schuld. Op 4 november 1809 besloot de Koning dat de directeur-generaal van de publieke schuld tevens lid zou zijn van de directie van de Amortisatiekas. Op 1 juli 1810 werd de titel gewijzigd in directeur-generaal van de publieke schuld en pensioenen.

Het Directoraat-Generaal van de Publieke Schuld had aanvankelijk de volgende onderdelen: 1) secretaris-generaal met centraal bureau oproep van alle geconverteerde en ongeconverteerde effecten van de publieke schuld op de kantoren van de ontvangers-generaal en 2) bureau der militaire, burgerlijke en kerkelijke pensioenen. In 1809 trad een wijziging op in de organisatie: 1) centraal bureau registratie en expeditie van dépêches, registratie, archieven, leges en zegelgelden; 2) bureau der pensioenen; 3) conversie van de staatsschulden. In de loop van 1809 kwam een afzonderlijk bureau tot stand voor de organisatie van het grootboek van de publieke schuld.


Wetgeving:

1808/02/05 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: oprichting van een Directoraat-Generaal van de Publieke Schuld, met ontheffing van de Directeur-Generaal van de Publieke Schatkist van de betreffende taken. meer informatie
1808/04/15 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist. meer informatie
1808/05/16 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Publieke Schuld. meer informatie
1808/08/23 Decreet Lodewijk Napoleon: de Directeur-Generaal van de Publieke Schuld zal een register van de hele schuld opstellen. Houders van kapitalen en interessen ten laste van het Rijk dienen deze te laten registreren. meer informatie
1808/08/23 Decreet Lodewijk Napoleon: vaststelling van de instructie voor de Directeur-Generaal van de Publieke Schuld. meer informatie
1808/09/29 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de bureaus voor de conversie van de staatsschulden vallen per 1 november 1808 onder de Directeur-Generaal van de Publieke Schuld. meer informatie
1808/11/09 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van een wijziging van de instructie voor de Directeur-Generaal van de Publieke Schuld. meer informatie
1809/05/28 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van de bureaus van het grootboek bij het Directoraat-Generaal van de Publieke Schuld. meer informatie
1810/07/01 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: wijziging van de titel van Directeur-Generaal van de Publieke Schuld in Directeur-Generaal van de Publieke Schuld en Pensioenen. meer informatieLiteratuur:

Leeuwen-Canneman, M. van, Een vriendschap in het teken van 's lands financiën. Briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813. Den Haag, 2009.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.