Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Nationale Rekenkamer (2)


Actief vanaf 29-04-1805 tot --1806

Aantekeningen:

Tot de taken van de Nationale Rekenkamer behoorde het opnemen en liquideren van de rekeningen van de Departementen van Staat, het vorderen van rekening en verantwoording van bijzondere comptabelen.

De Nationale Rekenkamer bestond uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Bij vacatures zond de Vergadering van Hun Hoog Mogenden aan de Raadpensionaris een nominatie van zes personen, die hij terugbracht tot drie, waarna de vergadering iemand verkoos.


Wetgeving:

1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: de Nationale Rekenkamer wordt in haar functies gecontinueerd. meer informatie
1806/08/07 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: vaststelling van de constitutie voor het Koninkrijk Holland. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Buist, M.G., 'De Bataafse voorlopers, 1799-1813' in: J. Margry, E.C van Heukelom en A.J.R.M. Linders. Zes eeuwen Rekenkamer: van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage, 1989) p. 131-156.