Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland


Actief vanaf 26-06-1809 tot 31-12-1811

Aantekeningen:

Het Hof van Rekeningen controleerde de overheidsuitgaven, inclusief het grootboek van de publieke schuld dat in deze periode werd ingericht.

Het Hof was samengesteld uit een eerste voorzitter, zaakverzorger des Konings, zes voorzitters en zes leden of rekenmeesters, met een algemeen geheimschrijver.

Het Hof van Rekeningen werd in zes kamers verdeeld: a) secretariaat en archivering; b) controle op de staatsuitgaven; c) grootboek;
d) rekeningen ontvangers-generaal; e) vereffening achterstallen; d) rekeningen van de koloniën.

Vanaf eind juni 1809 tot aan de vaststelling van de definitieve organisatie was het Hof werkzaam op basis van de instructie van de voormalige Nationale Rekenkamer.

Bij het keizerlijke decreet van 18 oktober 1810 inzake het reglement voor de Hollandse departementen kreeg het Hof van Rekeningen tot 1 januari 1812 de tijd om de liggende rekeningen af te handelen.


Wetgeving:

1809/03/07 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: Oprichting en samenstelling van een Hof van Rekeningen. meer informatie
1809/06/26 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: Hof van Rekeningen werkt voorlopig op dezelfde instructie als de Nationale Rekenkamer. meer informatie
1809/08/19 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van het Hof van Rekeningen. meer informatie
1809/09/27 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van de bureaus van het Hof van Rekeningen. meer informatie
1810/10/18 Keizerlijk decreet met algemeen reglement voor de organisatie van de Departementen van Holland. meer informatie
1811/11/29 Keizerlijk decreet: opheffing van het Hof van Rekeningen van het koninkrijk Holland; oprichting van een Commissie vervangende het Hof van Rekeningen in Holland voor één jaar. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Buist, M.G., 'De Bataafse voorlopers, 1799-1813' in: J. Margry, E.C van Heukelom en A.J.R.M. Linders. Zes eeuwen Rekenkamer: van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage, 1989) p. 131-156.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.