Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Intermediair Bureau der Convooien en Licenten


Actief vanaf 20-02-1798 tot 28-04-1798

Aantekeningen:

Na de opheffing van het Comité van de Marine werden de convooien en licenten tijdelijk beheerd door een Intermediair Bureau, in afwachting van reorganisatie en samenvoeging met het Agentschap van Financiën. Het Intermediair Bureau bleef voorlopig rechtspraak en beheer combineren. De opheffing door het Uitvoerend Bewind vond plaats op 20 april 1798.


Wetgeving:

1798/04/20 Besluit van het Uitvoerend Bewind: opheffing van het Intermediair Bureau der Convooien en Licenten. meer informatieLiteratuur:

Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.