Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Zeeraad


Actief vanaf 01-04-1802 tot 12-07-1805

Aantekeningen:

De taken van de Zeeraad waren het bestuur en de rechtspraak over de middelen te water (convooien en licenten) en de rechtspraak inzake de commissievaart en de pilotage.

De Zeeraad telde zeven leden, te benoemen door het Staatsbewind. Dit stelde tevens de instructie op, die ter bekrachtiging moest worden voorgedragen aan het Wetgevend Lichaam. De Zeeraad was bestuurlijk ondergeschikt aan en verantwoordelijk aan het Staatsbewind.


Wetgeving:

1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatie
1802/02/22 Besluit van het Wetgevend Lichaam: vasstelling van de instructie voor de Zeeraad. meer informatie
1802/06/03 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van de instructie voor de secretaris van de Zeeraad. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: de Zeeraad wordt in haar functies gecontinueerd. meer informatie
1805/05/14 Staatsbesluit Raadpensionaris: opheffing van de Zeeraad; de administratie van de middelen te water gaat na wetgeving naar de secretaris van Staat der Financiën, met toevoeging van drie deskundige adviserende leden aan zijn Raad van Financiën. meer informatie
1805/07/05 Staatsbesluit Raadpensionaris: opheffing van de Zeeraad per 12 juli 1805; oprichting van en instructie voor de Raad van Judicature over de Middelen te Water. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Greeven, J., Het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek in zijn wetgevende, uitvoerende en rechterlijke magt. Volgens de jongste Staatsregeling in den jaare 1801 aangenomen, en na aanleiding der reglementen en instructiën voor de geconstitueerde magten en authoriteiten kortelijk beschreven. 2 dln. Amsterdam, 1802-1803.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.