Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Vertegenwoordigend Lichaam (1) (mei 1798-juni 1798)


Actief vanaf 04-05-1798 tot 12-06-1798

Aantekeningen:

Op 4 mei 1798 hief de Constituerende Vergadering zichzelf op, maar zette de werkzaamheden als hoogste regeringsmacht onmiddellijk voort onder de naam Vertegenwoordigend Lichaam. De uitvoerende macht werd opgedragen aan een Uitvoerend Bewind (zie aldaar).

De constitutie van april 1798 had evenwel verkiezingen voor het Vertegenwoordigend Lichaam voorgeschreven. Op 12 juni 1798 maakte een nieuwe staatsgreep een einde aan de gang van zaken. Het Vertegenwoordigend Lichaam werd ontbonden en tien leden gearresteerd.

Tot de taken van het Vertegenwoordigend Lichaam behoorden de voorbereiding en vaststelling van wet- en regelgeving en de benoeming van een Uitvoerend Bewind.

Het Vertegenwoordigend Lichaam moest zich volgens de constitutie splitsen in een Eerste en een Tweede kamer. In dit geval werden niet dertig, maar twintig leden verkozen tot de Tweede Kamer. De overigen vormden de Eerste Kamer. Beide Kamers vergaderden gescheiden. De Eerste Kamer had tot taak alle wetten en besluiten te ontwerpen en voor te stellen. De Tweede Kamer besloot deze al dan niet te bekrachtigen, maar kon geen wijzigingen aanbrengen.


Wetgeving:

1798/05/06 Besluit van het Uitvoerend Bewind: proclamatie van het Voorlopig Uitvoerend Bewind dat de Constituerende Vergadering zich op 4 mei 1798 heeft ontbonden en gevormd tot het Vertegenwoordigend Lichaam. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Besluiten van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks. 38 dln. Den Haag, 1798-1801.
Besluiten van de Tweede Kamer en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks. 38 dln. Den Haag, 1798-1801.
Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam en Intermediair Wetgevend Lichaam des Bataafschen Volks. 13 dln. Den Haag, 1798-1801.
Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810. Amsterdam, 1991.