Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Staatsdrukkerij


Actief vanaf 17-10-1801 tot -06-1806

Aantekeningen:

De Staatsdrukkerij had een directeur, een boekhouder en technisch-uitvoerend personeel. In 1805 werd bepaald dat de directeur van de Staatscourant, tevens eerste redacteur, zou worden aangesteld door de Raadpensionaris op voordracht van de secretarissen van staat voor de Binnenlandse Zaken en voor Financiƫn. Verder kwamen er een tweede redacteur, een boekhouder-kassier, en enkele klerken, allen aan te stellen door de genoemde secretarissen van Staat.

In 1806 kwam de Koninklijke Drukkerij onder beheer van de Staatssecretarie (zie aldaar).


Wetgeving:

1805/07/05 Staatsbesluit van de Raadpensionaris: instelling van een Staatscourant. meer informatie
1805/08/14 Staatsbesluit van de Raadpensionaris: vaststelling van de opzet van de Bataafse Staatscourant, uit te geven onder toezicht van de directeur van de Staatsdrukkerij. meer informatie
1806/06/10 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de titel van de Staatscourant wordt gewijzigd in Koninklijke Staatscourant. meer informatie
1806/07/02 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de directeur van de Staatsdrukkerij wordt op eigen verzoek van januari 1806 ontslagen van het drukken van de Staatscourant. meer informatie
1806/07/18 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: bepalingen inzake de taken van het Kabinet des Konings tijdens de afwezigheid van de Koning. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Schneider, M., De voorgeschiedenis van de "Algemeene Landsdrukkerij". 's-Gravenhage, 1939.