Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Secretarie van het Staatsbewind


Actief vanaf 17-10-1801 tot 29-04-1805

Aantekeningen:

De (algemene) secretaris van het Staatsbewind werd belast met de administratie en met de uitvoering van de desbetreffende bevelen van het Staatsbewind. Hij werd aangesteld door het Staatsbewind, waaraan hij ook verantwoording schuldig was. Op 3 oktober 1803 werd het beleid inzake de waterstaat, dat tot die datum door de Raad van Binnenlandse Zaken was gevoerd, overgedragen aan twee commissies van superintendentie, die administratief werden bijgestaan door de secretarie van het Staatsbewind. In dat kader werden op 3 oktober 1803 employés van de Raad van Binnenlandse Zaken geassigneerd bij de algemene secretarie, die ook de beschikking kreeg over de archieven van de waterstaat.

Bij de (algemene) secretarie waren werkzaam: a) drie eerste commiezen-notularissen; b) zes commiezen-notularissen; c) twee commiezen-expediteurs; d) een commies-indexmaker met een klerk; e) een klerk-expediteur met een assisterende klerk; f) een geheimklerk; g) een charterklerk met een assisterende klerk; h) vijfentwintig klerken op per klasse verschillende traktementen en i) elf boden.


Wetgeving:

1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatie
1801/10/17 Besluit van het Staatsbewind: de algemeen secretaris blijft werkzaam op de instructie van 17 januari 1800. meer informatie
1801/10/17 Besluit van het Staatsbewind: de griffier volgt voorlopig de vorige instructie, maar met machtiging om bij afwezigheid van de algemene secretaris te contraseigneren. meer informatie
1801/10/17 Besluit van het Staatsbewind: geëmployeerden van het Uitvoerend bewind worden voorlopig in hun posten gecontinueerd. meer informatie
1802/01/05 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van de instructie van de klerk-expediteur, bij ampliatie van die van 1 oktober 1798 no. 34. meer informatie
1802/07/23 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van de organisatie van de secretarie van het Staatsbewind. meer informatie
1804/05/31 Besluit Staatsbewind: het grootzegel van de staat wordt gehangen aan een aantal gespecificeerde soorten brieven en akten. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.