Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Algemene Secretarie van Staat


Actief vanaf 29-04-1805 tot 30-06-1806

Aantekeningen:

De Algemene Secretaris van Staat voerde de algemene administratie van de staat, waartoe ook de archiefvorming behoorde. Indien de Raadpensionaris dat wenste, legde de algemene secretaris een verslag vast van diens besprekingen met leden van het Wetgevend Lichaam of van de Staatsraad en met de Secretarissen van Staat. De algemene secretaris kon alleen het woord nemen met toestemming van de Raadpensionaris. Bij de dagelijkse zaken diende hij de Raadpensionaris van advies.

De Algemene Secretaris van Staat en de griffier ter Staatssecretarie werden benoemd door de Raadpensionaris. Ook de overige personeelsleden van de algemene secretarie van staat ontvingen hun aanstelling van de Raadpensionaris, maar op een voordracht die beurtelings werd gedaan door de algemene secretaris en de griffier.

De griffier van de Staatssecretarie bleef de administratie over de staatsposterij behouden en ontving daarvoor een afzonderlijk traktement.


Wetgeving:

1805/04/26 Besluit van het Staatsbewind: de staatsregeling des Bataafschen volks van 1805 wordt volgens uitkomst van de stemming aanvaard en Schimmelpenninck uitgenodigd op 29 april 1805 de eed te komen afleggen. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: Hultman wordt aangesteld tot Algemeen Secretaris van Staat op een nog vast te stellen instructie. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit van de Raadpensionaris: Voorschriften voor het verzenden en ondertekenen of paraferen van extracten uit Staatsbesluiten en van de uit de Staatsbesluiten voorvloeiende missiven. meer informatie
1805/05/01 Staatsbesluit Raadpensionaris: vaststelling van de instructie voor de Algemene Secretaris van Staat en de griffier van de Staatssecretarie. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.